اندر حکایت بیانیه لوزان

پنج شنبه شب و پس از یک روز نسبتاً خسته کننده، به علت حواشی سیزده بدر، و در حالی که میرفت، امیدها در مورد توافق هسته ای به یأس مبدل شود، شبکه های خبری مختلف با آب و تاب، خبر

ادامه مطلب

آغاز

ای نام تو بهترین سرآغاز بی نام تو نامه کی کنم باز مطالب این سایت، توسط یک جاهل به تمام معنا، گردآوردی و منتشر میگردد، در همین ابتدا به جهل خود اذعان میکنم و از عالمان محترم میخواهم که بر من

ادامه مطلب